-Harjoittelu lopuillaan, joten pientä kertausta mitä oon oppinu ja minkälaisia ajatuksia oon käynyt läpi.

Oppia ikääntyneiden kanssa työskentelystä tuli valtavasti. Aikaisempi kokemus vanhustyöstä oli hyvin vähäistä. Koulun seniorityön kurssi antoi hyvin löyhät eväät vanhusten kanssa työskentelyyn sillä vanhusten kohtaamisesta, muistisairauksista, hoivakodin toiminnasta, omaisten tarpeista eikä muistisairaiden kanssa työskentelystä ollut minkäänlaista käsitystä. Ensimmäisen vuoden syksyllä olin tehnyt projektin pienryhmän kanssa vanhusten tuettuun palveluasumiskeskukseen mikä toi hiukan apua vanhusten ryhmien vetämiseen.

Tietämättömyyden tuomaa ahdistusta aloin lievittämään tutustumalla netistä löytyviin lähteisiin muistisairauksista. Opin lähteistä lukemalla dementiasta, alzheimeristä ja parkisonin taudista. Näistä muistisairauksista opin eniten työskentelemällä näiden sairauksien kanssa elävien ihmisten kanssa. Tuntui todella vaikealta toimia ihmisten kanssa, jotka käyttäyvät oudosti, ei oikein tiedä mitä kuuluisi tehdä ja sanoa tai miten reagoida erilaisiin asioihin esimerkiksi kun dementia potilas toistaa muutaman minuutin välein mistä kaupunigsta on kotoisin tai alkaa yhtäkkiä huutamaan minulle.

Ikäihmisten kohtaaminen ei ole niin itsestään selvää mitä se saattaa kuulostaa. Seniorikansalaisilla on takana pitkä elämä, jonka aikana on tapahtunut lasten syntymisistä läheisten kuolemaan, sota-aikaa, siirtolaisaika, opiskeluja, työskentelyä, huonoja ja parempia aikoja. Nuorena opiskelijana on haastavaa ymmärtää sitä kaikkea mitä he ovat kokeneet elämän aikana. Siihen samaan kokemusmaailmaan pääsemiseksi pitäisi työskennellä hyvin pitkään että pystyy ymmärtämään heitä. Sosionomin tehtävänä minun on tärkeää ymmärtää asukkaan tämän hetkinen tilanne elämässä ja minkälaisia palveluita hän tarvitsee. Koen kuitenkin tärkeäksi Finlandia Villagen kaltaisen paikan hoivakodissa tärkeäksi sen että henkilökunta pyrkii ymmärtämään ihmisten taustakulttuureja. En usko että suomalainen asukas nauttii siitä että hänelle soitetaan 20-luvun kanadalaista country –musiikkia suomalaisen musiikin sijasta. Tai asukkaalle järjestetään bingoa ja levyraatia vaikka hän tykkäisi enemmän liikkua luonnossa. Asukkaiden on tärkeää saada itseään kiinnostavaa ohjelmaa hoivakotiin sillä jos heille ei järjestetä kiinnostavia aktiviteetteja niin se syrjäyttää asukkaita pois yhteisöstä, koska kuuluvuuden tunnetta ei synny.

Tutustuin myös Finlandia Villagen historiaan ja sen toimintaan. Finlandia Villagessa toteutetaan jatkuvaa hoitoketjua. Tällä tarkoitetaan sitä että asukas voi tänne kylään muuttaessa tulla asumaan täysin itsenäisesti. Asukkaan vanhetessa hänet voidaan siirtää asumaan tuettuun asumiseen ja lopulta hoivakotiin, kun avun tarven nousee niin suureksi. Asukkaalla on hyvä jatkumo eikä asuinalue muutu radikaalisti missään vaiheessa.

Reflektointia henkilökunnan kanssa tapahtui hyvin vähän, koska Finlandia Villagessa ei työskente yhtään sosiaalityöntekijää. Työskentely oli hyvin itsenäistä, kokonaan omalla vastuulla mitä teen harjoittelussa. Tehtävänä oli luoda ohjelmaa ja tavata kahden kesken hoivakodin asukkaita. Pidimme yhdessä toimintaterapia opiskelijan kanssa kaksi viikkoisen veteraanikuntoutuksen ja viikottaisen Suomikerhon. Veteraanikuntoutus ja Suomikerho oli täysin meidän suunnittelemia ja ohjaamia. Aktiviteettien ja ohjelmien toteutumista ei ollut kukaan ohjaaja kertaakaan valvomassa, eikä niiden arviointi olisi mahdollista, koska ohjelmat järjestettiin suomeksi eikä oikeanlaista työntekijää arviointia tekemään löydy.

Kanadassa tapahtuva harjoittelu poikkeaa paljon Suomessa toteutuvasta harjoittelujaksosta. Sopeutuminen vieraan maan kulttuuriin, erilaisiin toimintatapoihin, ihmisiin ja paikkaan missä tulee asumaan muutaman kuukauden. Suomesta tulevat opiskelijat ovat hyvin paljon odotettuja asukkaiden keskuudessa. Yllättävä havainto asukkaista oli se ettei kovin useat ikävoi Suomeen lähes laisinkaan. Monet ovat niin tyytyväisiä elettyyn elämään Kanadassa ja nykyiseen hetkeen. Suomiopiskelijat tuovat mukavaa piristystä arkeen ja mahdollisuutta keskustella niistä juurista mistä he ovat lähteneet ja opiskelijat tuovat tietoa tämän hetken Suomesta. 

-Juhis