Kuusi viikkoa työharjoittelua Finlandia Villagessa takana, joten on hyvä aika kertoa mitä Sosinomin tehtäviin täällä kuuluu. Työtehtävät ja aikataulujen miettiminen on hyvin itsenäistä. Varsinaista sosiaalityöntekijää, jonka mukana kulkisin ei löydy. Hoivakodin puolella on työntekijöitä, joiden tehtävänä on suunnitella asukkaille aktiviteettejä ja virikkeitä. Ensimmäiset päivät kuljin heidän mukanaan.

Sosionomin työntehtäviin kuuluu asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Finlandia Villagen henkilökuntaan kuuluu vain muutamia suomen kieltä puhuvia henkilöitä. Lähes kaikki viriketoimintaa järjestävät työntekijät siis puhuvat englantia. Vaikka suurin osa suomalaisista osaavat puhua englantia niin he tarvitsevat keskustelua omalla kielellä ja he haluavat tavata muita suomalaisia asukkaita.

Minun tehtävänä on vastata tähän tarpeeseen. Kuten edellisestä postauksesta näkee niin aikatauluni koostuu pääasiassa one-on-one tapaamisista eli tapaan kahden kesken asukkaita ja ryhmätoiminnan järjestämisestä. Kun tapaan asukkaita kahden kesken niin yleensä keskustelemme asioista joista hän haluaa. Asukkaat yleensä haluavat muistella menneisyyttä ja hyviä aikoja ennen tuettuun asumismuotoon muuttamista. Välillä myös olen ottanut mukaan pelejä, joita asukkaiden kanssa voidaan pelata. Tietokone on ollut myös hyvä apuväline jos esimerkiksi haluaa näyttää kuvia tai videoita synnyinseuduilta. 

Ryhmätapaamisissa olemme tehneet  aistiharjoituksia, visailua, pelaamista ja elämänkaaren läpikäymistä. Aistiharjoituksilla on mahdollista tuoda esimerkiksi luonto lähemmäksi niitä ihmisiä, jotka eivät pääse käymään ulkona. Aistiharjoitukseen keräämme luonnosta eri materiaaleja esimerkiksi puun lehtiä, sammalta, ruohoa, hiekkaa, multaa, oksia, käpyjä ja kaikkea mitään vaan saadaan irti. Materiaalit kerätään pusseihin tai mielellään rasioihin, jotta niitä on helppo käsitellä asukkaiden kanssa. Ryhmäläisten määrä kannattaa miettiä ihmisten kunnon mukaan. Jos asukkaat ovat hyvän kuntoisia niin ryhmän koko voi olla helposti iso mutta jos on esimerkiksi vaikea kuulla tai käyttää käsiä niin harjotuksen voi tehdä vaikka one-on-one tai kahden ryhmäläisen kanssa. Luonnon materiaalien lisäksi soitamme samalla tietokoneelta luonnon ääniä (meri, tuulen humina, hiekkatiellä kävelyä jne.). Ryhmäläiset sulkevat silmänsä ja kuvittelevat itsensä jonnekkin mieleiseen paikkaan. Ryhmänohjaaja antaa jokaisen käteen tunnusteltavia materiaaleja. Tehtävän ohjeistus kannattaa tehdä huolella jotta jokainen ymmärtää ettei eri ääniä ja tunnusteltavia asioita tarvitse tunnistaa ja muistaa ulkoa vaan pääasia on että palaa mielessään jonnekkin mieleiseen paikkaan. Harjoitusta voi jatkaa esimerkiksi piirtämällä paperille kaikkien mielimaisema, johon mielessään palasi.

Elämänkaari on toimiva menetelmä koko elämän läpi käymiseen. Elämänkaareen kannattaa varata paljon aikaan ja tehdä huolellinen suunnitelma jokaiselle ryhmäkerralle. Elämänkaaren voi jakaa esimerkiksi neljään vaiheeseen lapsuus, nuoruus, aikuisuus, nykyhetki/eläkeikä. Elämänkaari piirretään isolle paperille. Keskelle paperia voidaan tehdä pitkä viiva, mikä menee suoraan tai kiemurtelee (elämän ylä- ja alamäet). Viiva jaetaan yllämainittuihin neljään osioon ja siihen laitetaan niitä vuosilukuja, jotka ovat olleet merkittäviä elämässä. 

Työ on hyvin antoisaa mutta välillä myös koen turhautumista, koska välillä tuntuu että onko tästä hyötyä. Varsinkin kun on harjoittelijana niin työn jatkuvuudesta ei ole mitään tietoa. Työskenteleminen muistisairaiden kanssa (dementia, alzheimer..) on monesti todella rankkaa, kun näkee ettei ihmiset enään tiedosta missä elävät, eivät pysty syömään itse, ei tunnista lähiomaisia, haluavat kotiin asumaan, koska ei viihdy hoitokodissa. Vaikka olen useita henkilöitä tavannut useaan kertaan niin silti he eivät muista minua. Voi olla että järjestän heille aamupäivällä ohjelmaa, eikä asukkaat muista enään iltapävällä mitä ovat päivän aikana tehneet. Harjoitteluni tarkoituksena kuitenkin on tuoda virikkeitä ikäihmisten arkeen ja sekin on parempi että edes osan päivästä asukkaista saa virikettä kuin ettei saa koskaan. Olisi hyvä luoda jokaiselle asukkaalle yksilölliset tavoitteet, joihin pyritään. Niiden kautta voi kehittää toimintaa/virikkeitä, jotta asukkaiden kunto paranee tai pystytään ylläpitämään sen hetkistä psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Asukkaiden voimavarojen tunnistaminen on erityisen tärkeää täällä sekä ratkaisukeskeisesti toimia haastavien tilanteiden kanssa. Työtä myös pitää ajatella omaisten kannalta. Työ ei kosketa pelkästään asukasta yksistään vaan useilla on paljon omaisia, lapsia ja puoliso, joilla on huoli omasta lähisukulaisesta. Sukulaisten on hyvä tietää että heidän läheinen saa hyvää hoitoa, eikä tarvitse pelätä ettei hänestä välitetä.

Täytyy myös muistaa ettei muistisairaudet ole minulle entuudestaan tuttuja. Aikasempaa tietoa muistisairaiden kanssa toimisesta ja heidän kohtaamisesta ei ole ollut hirveästi. Nyt harjoittelun aikana olen päässyt opiskelemaan ja kohtamaan monenlaisista sairauksista kärisiviä ihmisiä. Epätietoisuus myös vaikuttaa turhautumiseen ettei aina tiedä mitä tulisi tehdä. 

Ikäihmisten kanssa joutuu kohtaamaan monia vaikeita asioita. Monilla on puoliso kuollut tai itse saattaa olla niin vanha ettei elinikää välttämättä ole paljoa. Näistä asioista keskusteleminen on haasteellista, koska ei tiedä mitkä ovat oikeat asiat mitä suustaan voi päästää ja miten kuuluu reagoida, kun toinen ihminen on menettänyt läheisen. Omien huomioiden mukaan asukkaille on tärkeintä että joku kuuntelee ja että on joku kenelle voi puhua näistä asioista, eikä niinkään odoteta vastauksia kuuntelijalta. Myöskin että joku kuuntelee vähentään yksinäisyyden tunnetta.

Finlandia Villagessa valitsee todella tiivis yhteisöllisyys. Asukkaat tuntevat toinen toisensa ja peräti jotkut sanovat että Finlandia Village on yhtenäinen perhe. Jokaisella puolella (finlandia koti, hoitokoti, lepokoti, palvelukoti) järjestetään omaa ohjelmaa mutta se ei tarkoita sitä ettei kaikki voi osallistua jokaisten ohjelmaan. Esimerkiksi Finlandia-kodin Suomikerhoon ja elokuvailtaan osallistuu asukkaita hoivakodin, lepokodin ja pavelukodin puolelta. Sosionomin tehtäviin kuuluu myös tämän yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja edistäminen. 

 

-Juhis